Kategorier
Restaurering

Kanonene på Eidsfoss

Eidsfos Hovedgård har to stk sjeldne feltkanoner av fransk type fra ca. 1867. De kom til Hovedgården en gang etter unionsoppløsningen, mellom 1905 og 1910. Nå skal de snart igjen pryde Hovedgården, til glede og beundring for lokale og besøkende.

Eidsfos Hovedgård har to stk sjeldne feltkanoner av fransk type fra ca. 1867. De kom til Hovedgården en gang etter unionsoppløsningen, mellom 1905 og 1910 og stod på tunet frem til 2. verdenskrig. På 1960-tallet var kanonene i så forfallen tilstand at de ble flyttet inn. Nå skal de snart igjen pryde Hovedgården, til glede og beundring for lokale og besøkende.

Kanonene på Eidsfos Hovedgård en gang på 1930-tallet.

Det er snart 20 år siden stiftelsen første gangen tenkte på å få kanonene restaurert og tilgjengelig. Den gangen, og senere har det vært vanskelig å finne noen som kan påta seg ansvaret med å rekonstruere lavettene og hjulene til en fornuftig pris. Nå har stiftelsen fått et godt tilbud fra en av de aller siste vogn- og kanonkonstruktørene i Norden. Vi anså dette som aller siste sjanse til å få gjenreist denne helt unike kulturarven.

Kanskje kom de til Hovedgården i den politiske og nasjonalt spente tiden rundt unionsoppløsningen. Den gangen var det store politiske gnisninger mot et bakteppe av sterk norsk nasjonalisme.

Slik så kanonlavettene ut før de ble sendt til Danmark for restaurering.

Disse to flotte kanonene, som er to av ca. fire gjenværende fra denne perioden i Norge. Lavettene er såkalte «felleslavetter» modell M/1858 og ca 2,5m lange. Den ene er datert til 1867 og bærer Carl XV (IV) monogram. Den andre er umerket og er kanskje litt yngre. Kanonrørene ble støpt to forskjellige steder. Den eldste er støpt hos britisk Sir W. G. Armstrong Whitworth & Co Ltd ca. 1869. Den andre er spesiell. Den er nok en kopi av den andre og er en av 130 stk som ble støpt hos Jacob All & Søn i Tvedestrand i 1875.

Kanonløpene er 172,5 cm lange, 7. 5 pund kaliber og veier 381 kg. Hjulene er 150 cm i diameter. Mesteparten av beslag, nav og jern er i behold og er benyttet i restaureringen. Lavettene veier nærmere 750 kg stk uten kanoner.

Lavettene slik de ser ut etter å ha blitt restaurert, men før de er malt.

Lenke til hjulmakerens hjemmeside: http://www.hjulmager.dk/

Første ofisielle salutt på Hovedgården på 120 år.
Avisoppslaget i Jarlsberg Avis som startet arbeidet med å redde kanonene.