Kategorier
Opplev

Velkommen til Eidsfoss Hovedgård

Eidsfos Hovedgård er en historisk perle i Vestfold. Bygget som verkseierbolig for Eidsfoss Verk i ca. 1750 og ble fredet i 1923. Hovedgården er et populært sted for møter, konferanser og selskaper.

Eidsfos Hovedgård er, sammen med arbeiderboligene, et unikt vitnesbyrd om Jernverkshistorien i Norge. Den er en veldig spennende del av tidlig norsk industrihistorie som det er en stor glede å få vise frem og dele med publikum.

Hageanlegget

Haven på Hovedgården var et enestående anlegg i nasjonal sammenheng – et østlandsk motstykke til Baroniet i Rosendal.


Eidsfos Hovedgård & Gjestgiveri

Eidsfos Hovedgård har fått nye drivere som holder egne arrangementer og huser arrangementer for andre aktører. Følg med på programmet fremover!


Hovedgårdens historie

Eidsfos Hovedgård er fra ca. 1750 – oppført i rokokko og fredet i 1922. Her har verkseiere og disponenter har hatt sin bolig i over 250 år.