Kategorier
Opplev

Velkommen til Eidsfoss Hovedgård

Eidsfos Hovedgård er en historisk perle i Vestfold. Bygget som verkseierbolig for Eidsfoss Verk i ca. 1750 og ble fredet i 1923. Hovedgården er et populært sted for møter, konferanser og selskaper.

Eidsfos Hovedgård er, sammen med arbeiderboligene, et unikt vitnesbyrd om Jernverkshistorien i Norge. Den er en veldig spennende del av tidlig norsk industrihistorie som det er en stor glede å få vise frem og dele med publikum.

Hageanlegget

Haven på Hovedgården var et enestående anlegg i nasjonal sammenheng – et østlandsk motstykke til Baroniet i Rosendal.


Selskap og servering

Eidsfos Hovedgård har fått nye drivere som holder egne arrangementer og huser arrangementer for andre aktører. Følg med på programmet fremover!


Hovedgårdens historie

Eidsfos Hovedgård er fra ca. 1750 – oppført i rokokko og fredet i 1922. Her har verkseiere og disponenter har hatt sin bolig i over 250 år.