Stiftelsen Eidsfos Hovedgård

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård ble opprettet i 1990 etter initiativ fra adm. dir. Paul Schwartz i AS Eidsfos Verk. Ved opprettelsen ble det gitt finansielt tilskudd av oppretterne, AS Eidsfos Verk, Hof kommune og Vestfold fylkeskommune.

Stiftelsens grunnkapital omfatter hovedbygning, sidebygninger og 36 da park. I 1990 overtok Stiftelsen Eidsfos Hovedgård bygningen og Kavalerfløyen med bakerstue, verksted, leiligheter og vognskjul.

Stiftelsen primære oppgave er å vedlikeholde anleggene og sørge for at Hovedgården er et levende kulturminne. Styret er stiftelsens øverste organ ( jf Stiftelsesloven § 30). Forvaltning av stiftelsen gjøres av styret, og det er styrets ansvar å sørge for at stiftelsens formål ivaretas. Stiftelsens styre utpekes fra hver av følgende organisasjoner og er i dag representert som følger:

  • AS Eidsfos Verk
  • Fortidsminneforeningen avd. Vestfold
  • Hof Historielag
  • Hof kommune
  • Stiftelsen Gamle Eidsfos

Stiftelsen Eidsfos Hovedgård har som VISJON:

  • Å frembringe en fullt restaurert Hovedgård som kan danne ramme for ulike kulturarrangementer, slik at Eidsfos Hovedgård fremstår som et kulturelt sentrum for kommunen og nærområdet.
  • Å frembringe den nordre delen av Kavalérfløyen som et attraktivt permanent galleri og utstillingslokale.
  • Å frembringe en godt vedlikeholdt renessansehave til fryd, inspirasjon og glede.
  • Å frembringe ca 30 mål velstelt park ned mot Bergsvannet til fritidsbruk og rekreasjon for bygdens beboere og andre.
  • Å frembringe et kurs- og konferansesenter på stiftelsen Eidsfos Hovedgårds eiendom