Opplev Hovedgården

Eidsfos Hovedgård er, sammen med arbeiderboligene, et unikt vitnesbyrd om Jernverkshistorien i Norge. Den er en veldig spennende del av tidlig norsk industrihistorie som det er en stor glede å få vise frem og dele med publikum.

Hageanlegget

Haven på Hovedgården var et enestående anlegg i nasjonal sammenheng – et østlandsk motstykke til Baroniet i Rosendal.


Hovedgårdens historie

Eidsfos Hovedgård er fra ca. 1750 – oppført i rokokko og fredet i 1922. Her har verkseiere og disponenter har hatt sin bolig i over 250 år.


Selskap og servering

Eidsfos Hovedgård har fått nye drivere som holder egne arrangementer og huser arrangementer for andre aktører. Følg med på programmet fremover!