Kategorier
Restaurering

Kanonene på Eidsfoss

Eidsfos Hovedgård har to stk sjeldne feltkanoner av fransk type fra ca. 1867. De kom til Hovedgården en gang etter unionsoppløsningen, mellom 1905 og 1910. Nå skal de snart igjen pryde Hovedgården, til glede og beundring for lokale og besøkende.