Gulvet i Hvitsalen måtte repareres grundig

Gulvet i Hvitsalen under restaurering i 2013.