Kanonene på Eidsfoss

Eidsfos Hovedgård har to stk sjeldne feltkanoer av fransk type fra ca. 1867. De kom til Hovedgården en gang etter unionsoppløsningen, mellom 1905 og 1910 og stod på tunet frem til 2. verdenskrig. På 1960-tallet var kanonene i så forfallen tilstand at de ble flyttet inn. Nå vil de igjen pryde Hovedgården, til glede og beundring for lokale og besøkende.

Kanonene på Eidsfos Hovedgård en gang på 1930-tallet.
Slik så kanonlavettene ut før de ble sendt til Danmark for restaurering.

Det er snart 20 år siden stiftelsen første gangen tenkte på å få kanonene restaurert og tilgjengelig. Den gangen, og senere har det vært vanskelig å finne noen som kan påta seg ansvaret med å rekonstruere lavettene og hjulene til en fornuftig pris. Nå har stiftelsen fått et godt tilbud fra en av de aller siste vogn- og kanonkonstruktørene i Norden. Vi anså dette som aller siste sjanse til å få gjenreist denne helt unike kulturarven.

Kanskje kom de til Hovedgården i den politiske og nasjonalt spente tiden rundt unionsoppløsningen. Den gangen var det store politiske gnisninger mot et bakteppe av sterk norsk nasjonalisme.

Disse to flotte kanonene, som er to av ca. fire gjenværende kanoner fra denne perioden i Norge ble støpt ved Finspång i Sverige ca. 1864 da vi var i union med Sverige.

Kanonløpene er 172,5 cm lange, 7. 5 pund kaliber og veier 381 kg. Lavettene modell M/1858 og ca 2,5m lange. Hjulene er 150 cm i diameter. Mesteparten av beslag, nav og jern er i behold og vil bli benyttes i en restaureringen.

Lavettene slik de ser ut etter å ha blitt restaurert, men før de er malt.

Lenke til hjulmakerens hjemmeside: http://www.hjulmager.dk/

Avisoppslaget i Jarlsberg Avis som startet arbeidet med å redde kanonene.