Eidsfos Hovedgård er en historisk perle i Vestfold. Bygget som verkseierbolig for Eidsfoss Verk i ca. 1750 og ble fredet i 1923. Hovedgården er et populært sted for møter, konferanser og selskaper, og har i de siste 15 årene vært leid ut til selskapsarrangører. 


Kanonene på Eidsfoss

Eidsfos Hovedgård har to sjeldne feltkanoner av fransk type fra ca. 1867. Nå er de restaurert til sin fordums prakt. Det ble salutt 17. mai 2021!

lesmer2

Hageanlegget

forsidebilde-hage

Haven på Hovedgården var et enestående anlegg i nasjonal sammenheng – et østlandsk motstykke til Baroniet i Rosendal.

lesmer2

Selskap og servering

forsidebilde-servering

Eidsfos Hovedgård har fått nye drivere. Informasjon om dette kommer snart. Vi ønsker Crocus velkommen.

lesmer2

Hovedgårdens historie

forsidebilde-historie

Eidsfos Hovedgård er fra ca. 1750 – oppført i rokokko og fredet i 1922. Her har verkseiere og disponenter har hatt sin bolig i over 250 år.

lesmer2